Bilim ve Sağlık Haber Ajansı

Bilim ve Sağlık Haber Ajansı


TTB’den G(ö)rev’e Katılan Ve Destekleyen Herkese Teşekkür Mesajı

Posted: 12 Feb 2022 09:43 AM PST

TTB'den G(ö)rev'e Katılan Ve Destekleyen Herkese Teşekkür Mesajı

Hekimlerin özlük hakları için TTB öncülüğünde başlattığı hak arama yolunda halk ve hekimler tarafından yoğun ilgi gören grev sonrası Türk Tabipler Birliği destek gösteren herkese teşekkür mesajı iletti.

 

Yoğun katılım ile gerçekleşen eylemin gelecek için umut verdiğini belirten TTB, “Emeğimiz, sağlığımız ve geleceğimize hep birlikte sahip çıkacağımızı bugün bir kez daha gösterdik. Gerçekleştirdiğimiz G(ö)REV, Ekim ayında başlattığımız mücadelemizin bir parçası ve devamıdır. Biz hekimler "Beyaz Yürüyüş"le, "Beyaz Forum"la, "Beyaz Nöbet"le ve 15 Aralık'taki bir günlük G(ö)REV'le çalışma koşullarımızdaki, ekonomik ve özlük haklarımızdaki sorunları, gelecek kaygılarımızı bizi duymayanlara/görmeyenlere anlatmaya çalıştık. Bugün bizi duymayanlara/görmeyenlere emeğimizin gücünü bir kez daha gösterdik. Meslektaşlarımız Türkiye'nin birçok ilinde, hastanelerde, aile sağlığı merkezlerinde, ilçe sağlığı merkezlerinde, emeğine, halkın sağlık hakkına sahip çıkacağını bir kez daha G(ö)REV ile ortaya koydu.” dedi.

TTB'den G(ö)rev'e Katılan Ve Destekleyen Herkese Teşekkür Mesajı

Emek Bizim Söz Bizim

Türk Tabipler Birliği açıklamanın devamında, “Başta haklarına sahip çıkan, sözünü kuran meslektaşlarımıza, sağlık çalışanlarına ve tüm süreçlerde olduğu gibi bugün de eylemimize destek veren topluma; emek-meslek örgütlerine; sanatçı, yazar, akademisyenlere; siyasi partilere ve basın emekçilerine çok teşekkür ederiz. Yoğun katılım ile gerçekleşen eylemimiz gelecek için bizlere umut vermiştir. Örgütlü mücadelemizin sonunda haklı taleplerimizi de elde edeceğiz. 14 Mart sürecine örgütlü gücümüz ve toplumun gösterdiği dayanışma ile gidiyoruz. Daha uzun süreli görev eylemleri yapmadan haklı taleplerimizin karşılanması gerektiğini bir kere daha ifade ediyoruz. Hep birlikte mücadele ederek haklarımızı kazanacağımızı, sağlığımıza ve geleceğimize sahip çıkacağımızı biliyoruz, çünkü "Emek Bizim Söz Bizim!" dedi.

Çarpıntı Nedir? Kimlerde Görünür?

Posted: 12 Feb 2022 09:43 AM PST

Çarpıntı Nedir? Kimlerde Görünür?

Çarpıntı Nedir ? Kardiyoloji Uzmanı Prof.Dr. Özgür Aslan, “Çarpıntı nedir ve kimlerde görülür” konusunda bilgilendirme yaptı.

Çarpıntının toplumda çok sık görülen bir yakınma şekli olduğunu belirten Prof.Dr. Özgür Aslan,'' çarpıntı çoğunlukla gençlerde gördüğümüz bir yakınma şekli. Çarpıntıyı tanımlarken herkes çarpıntı biçimde tanımlamıyordu doğal olarak. Onun için biz hekimler bunu bir tanıma sıkıştırmaya çalışıyoruz. Bizim için çarpıntı tanımı şu; Kişinin kalp atımlarının farkına varma hali. Kişi kalp atımlarının farkına kalbi hızlı attığı zaman da varabilir, kalbi düzensiz çalıştığı zaman da varabilir ya da kalbi güçlü güçlü çalıştığı zamanda kalp atımlarının farkına varabilir. O halde çarpıntı demek illa kalbin hızlanması demek olmuyor. Kalp farklı atışlara sahip olduğunda da çarpıntı hissedebiliyoruz.'' dedi.

Taşikardi İkiye Ayrılır

Kalbin hızlı çalışmasını taşıkardi diye tanımlayan Aslan '' Kalbin hızlı çalışması durumda yani taşıkardi durumunda yine kendi içinde ikiye ayırırız. Birincisi sinüs taşikardisi denilen kalbin doğal kalbin hızlanması halidir. Bütün çarpıntıların yaklaşık %60'ı böyle çarpıntılardır. Bu %60'lık grubun yarısını duygusal nedenler oluşturur. Kaygı, tedirginlik, panik, merak, gerginlik çarpıntı kaynağıdır. Kalbimiz hızlanır bir adrenalin deşarjı söz konusudur böyle bir durumda. Geri kalan %30'u da başka bir hastalıkla ilişkili olan sinüs taşıkardisidir. Yani bireyin kansızlığı, tiroid anormalliği vardır. Bu kansızlık tiroid rahatsızlığı çözüldüğü zaman çarpıntısı da geçer kişinin. Kalbin taşikardi olup da yani hızlı atımları söz konusu olup da anormal olan durumları aritmik çarpıntı denir. Bunlar kendi içinde genelde iki grupta incelenir.

Düzenli olanlar ve düzensiz olanlar. O halde kişinin kendi kendine farkına varması değerli olabilir. Bir bilgi aktarırken kalbinin hızlı ve düzensiz olduğunu söylüyorsa bir birey bize bir tanı ifade eder. Hızlı ve düzenli olduğunu ifade ederse başka bir tanı ifade eder. Hızlı ve düzenli taşıkardiler genellikle bizim hekim olarak daha sevdiğimiz, yönetmesi daha kolay aritmilerdir, ritim bozukluklarıdır. Düzensiz olarak ritim bozukluklarının en sık nedeni atrial fibrilasyon denen ve daha çok yaşlı insanlarda görülen ancak gençlerde de görülen bir durumdur. Bu tablolar taşıkardi için araştıracağımız tablolardır.'' diye konuştu.

Çarpıntı Nedir? Kimlerde Görünür?

''Kalbin düzensiz çalışması atrial fibrilasyonla başlar''

Aslan ''Araştırmamız bu sıklıkla ilerler. Onun dışında teklemeler, atlamalar, kalpte duraklamalar düzensizlik yaratarak çarpıntı hissi yaratır. Bunlara erken vuru denilir ve aslında çoğunlukla erken vurular tedavi bile gerektirmez. Ancak yoğunluğu sıklığı, 24 saatteki genel yükü önemli olduğu için böyle hastalar bir holterekg ile incelenme gereği duyulur. Holterekgdeki erken vuru ekstra vuru yoğunluğuna göre bir tedavi planı yaparız. Son olarak kalbin güçlü atı mı söz konusudur. Kalbin güçlü atımları çoğunlukla yüksek tansiyonla ilgilidir. Tansiyonun yükseldiğini dair bir işarettir. Bunun dışında kalp çok yavaşladığı zaman da güçlü atımlar söz konusu olabilir. Bir de ekstralar teklemeler olduktan sonraki anlarda kalbimiz hızlı ve güçlü çalışabilir. İşte biz sizden Öykü alırken genel olarak bireylerden öykü alırken bu grupların birisinin içine yerleştirmeye çalışırız sizi ve buna dönük olarak incelemeler araştırmalar yaparız.'' dedi. (BSHA – Bilim ve Sağlık Haber Ajansı)

Post a Comment

Previous Post Next Post