Bilim ve Sağlık Haber Ajansı

Bilim ve Sağlık Haber Ajansı


Marmaris Yangını Son Durum

Posted: 25 Jun 2022 02:12 PM PDT

Marmaris Yangını Son Durum. Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi, Marmaris orman yangının kontrol altına alındığını açıkladı. Türk Tabipler Birliği, yangının bir kez daha olağan dışı durumlara hazırlıklı olmanın gerekliliğini gösterdiğini söyledi.

Kontrol altına alındığı belirtilen Marmaris yangını hakkında açıklama yapan Türk Tabipler Birliği, “Muğla ili Marmaris ilçesinde meydana gelen ve henüz kontrol altına alınamayan orman yangınları bize bir kez daha olağandışı durumlara hazırlıklı olmanın gerekliliğini göstermiştir. Muğla Tabip Odası Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Cafer Şahin, yangın alanlarını ziyaret edip yakından gözlemleme olanağı bulmuştur. Kesin olmayan bilgilere göre; henüz bilinen bir can kaybı yoktur. Fakat yangının neden olduğu aşırı duman ve kül yağmuru, rüzgar etkisiyle yerleşim yerlerine ilerlemekte olup, hem yangın alanında çalışanları hem de yakın çevrede yaşayanları olumsuz etkilemektedir. Türk Tabipleri Birliği (TTB) Olağandışı Durumlarda Sağlık Hizmetleri Kolu'nun geçen yıl ülkemizde meydana gelen yangınlar sırasında hazırladığı ve sunduğu bilgi notunu bir kez daha hatırlatırız” denildi. Birliğin yayınladığı bilgi notunda, yangınların sağlığımıza zarar vermeye devam ettiğine dikkat çekilirken, bazı önlemlerin altı çizildi. Yangın dumanının sağlığa olumsuz etkisinin, dumandan kimlerin daha çok etkilendiğinin, yangın esnasında ve sonrasında alınacak önemlerin açıklandığı bilgi notunda yurttaşlara bazı öneriler sunuldu. (BSHA – Bilim ve Sağlık Haber Ajansı)

TTB 72. Kongresi Başladı

Posted: 24 Jun 2022 02:17 PM PDT

TTB 72. Kongresi Başladı

TTB 72. Kongresi Başladı  Türk Tabipleri Birliği'nin (TTB) "Emek Bizim Söz Bizim, Sağlıklı Bir Gelecek Ellerimizde" sloganıyla düzenlediği 74. Seçimli Büyük Kongresi Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Morfoloji Binası'nda başladı.

Türkiye'nin dört bir yanından tabip odaları delegeleri katılım sağladığı kongre, divan heyetinin seçimiyle başladı. Divana Dr. Ayşegül Ateş Tarla, Dr. ​​Ayşe Jini Güneş Birlik, Dr. ​​Mürşit Enis Akyüz ve Dr. Selçuk Çelik seçildi. COVID-19 ile mücadelede ve sağlıkta şiddet sonucu yaşamını yitiren hekimler ve sağlık çalışanları için saygı duruşunda bulunulmasının ardından kongre gündemi oylanıp kabul edildi.

TTB 72. Kongresi Başladı
TTB 72. Kongresi Başladı

TTB Merkez Konseyi Başkanı Prof. Dr. Şebnem Korur Fincancı, kongrenin açış konuşmasını yaptı. TTB 72. Büyük Kongresi'nin ardından kapitalizmin yarattığı eşitsizlikler ve COVID-19 pandemisi ile mücadelenin ön planda olduğunu hatırlatarak söze başlayan Korur Fincancı, grafikler ve veriler eşliğinde iktidarın salgını değil algıyı yönettiğini söyledi. TTB olarak toplumsal sağlık mücadelesini örgütlediklerini kaydeden Korur Fincancı, "Emekten yana güçlerin kapitalizmin kendisini yeni koşullarda var etme ve tahkim girişimine karşı bir araya gelerek Sağlıkta Dönüşüm adı verilen yıkıcı politikaları tarihin çöplüğüne atması, sağlığı toplumsallaştıracağımız ve bunun gerçekleşmesi için gerekli demokratik, adaletten, eşitlikten barıştan yana bir ülkeyi var etme mücadelesini güçlendirmesi hepimizin ödevidir” dedi.

Beyaz Yürüyüşlerden Beyaz Nöbetlere, Beyaz G(ö)REV'lerden Beyaz Miting'e, toplumsal cinsiyet eşitsizliğine karşı mücadeleden İkizdere ve İkizköy ziyaretlerine; TTB'nin son 21 aydaki eylem ve etkinliklerinden örnekler veren Korur Fincancı, konuşmasını ise şu sözlerle noktaladı: "Hiçbir yere gitmiyoruz; biz, bu ülkenin asıl sahipleriyiz. Sözümüzü Meclis’te de, sokakta da, işyerlerimizde de dile getirmekten geri durmayacağız. Emek bizim söz bizim, sağlıklı bir gelecek ellerimizde”

Korur Fincancı’nın sunumu sonrası 10 dakikalık piyano dinletisi gerçekleşti.

Kongrede daha sonra konuk konuşmalarına geçildi. Konuşmalarda TTB'nin gerek hekimlerin ve sağlık çalışanlarının hakları, gerek toplumun sağlık hakkı, gerekse de eşitlik, özgürlük, demokrasi, adalet ve barış için yürüttüğü mücadelelere dikkat çekildi; toplumsal sağlık mücadelesinin büyütülmesi gerektiğinin altı çizildi. Kongreye katılım sağlayan kurumlar şöyle: Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği (KTTB), Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK), Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK), Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB), Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği (TÜRMOB), Türk Dişhekimleri Birliği (TDB), Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES), Genel Sağlık İşçileri Sendikası (Genel Sağlık-İş), Birinci Basamak Sağlık Çalışanları Birlik ve Dayanışma Sendikası (BDS), Türkiye Ziraatçılar Derneği (TZD), İnsan Hakları Derneği (İHD), Halkevleri, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), Halkların Demokratik Partisi (HDP), Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi, Demokrat Parti (DP), Emek Partisi (EMEP), Sol Parti, Halkın Kurtuluş Partisi (HKP), Ata Soyer Sağlık Politikaları Derneği ve Türk Ocakları Derneği. TTB 74. Büyük Kongresi 25 Haziran 2022 günü çalışma, mali ve denetleme raporlarının görüşülüp ibrası, tahmini bütçe ve karar önerilerinin görüşülüp oylanması, 2022-2024 dönemi Merkez Konseyi, Denetleme Kurulu ve Yüksek Onur Kurulu başvurularının alınmasıyla son buldu. (BSHA – Bilim ve Sağlık Haber Merkezi) Kaynak : TTB

Post a Comment

Previous Post Next Post