Bilim ve Sağlık Haber Ajansı

Bilim ve Sağlık Haber Ajansı


Beslenme Tutkusu, Takıntıya Dönüşmesin!

Posted: 29 Jun 2022 01:40 AM PDT

Beslenme Tutkusu, Takıntıya Dönüşmesin!

Sağlıklı ve dengeli beslenmek sağlıklı bir bedenin de temelini oluşturuyor. Ancak bazı kişiler, tükettiği her gıdayı incelemeye başladığında, yemeklerin hazırlanışından içerdiği yağ, şeker, katkı maddelerine kadar endişe yaşamaya başlandığında sağlıklı beslenme davranışı takıntıya dönüşebiliyor.

 

Uzm. Kl. Psk. Elif Eşen Kara, sağlıklı beslenme takıntısıyla ilgili merak edilenleri anlattı. Hareketli yaşama ayak uydurma çabasıyla beraber hazır gıdalar günlük hayatta tercih sebebi olabiliyor. Bununla beraber sağlıklı beslenme de daha çok önem kazanıyor. Bu konuda hassasiyet gösteren kişiler, sağlıklı beslenme alışkanlıkları edinmek ve hatta çocuklarına da bu alışkanlıkları yerleştirmek için çaba sarf ediyor. Sağlıklı yaşamak için sürdürülen bu çabanın çoğu zaman kişilerin yaşam kalitesini arttırdığını söyleyen Elif Eşen Kara, ancak bazen bu alışkanlığın ciddi bir endişeye neden olarak, sağlıksız bir hal aldığının altını çiziyor.

Beslenme Tutkusu, Takıntıya Dönüşmesin!

Sağlıklı Beslenme Takıntısı Sorunu Yaşayanların Sayısı Gün Geçtikçe Artıyor

Uzm. Kl. Psk. Kara, sağlıklı beslenme çabasının, günlük yaşam aktivitelerini zora sokacak yoğunlukta ve sıklıkta olması durumunda sağlıklı bir çabadan sağlıksız bir takıntıya dönüştüğüne dikkat çekiyor. Bu durumda kişilerde gıdaların sağlıklı olup olmadığına ilişkin tekrarlayıcı düşünceler, şiddetli endişe ve gıdaların hazırlanış aşamaları, katkı maddeleri, gıda boyaları, ambalaj özellikleri gibi bir takım kriterleri günlük hayatı zorlaştıracak düzeyde, çok yoğun olarak kontrol etme döngülerinin görülebildiğini söyleyen Uzm. Kl. Psk. Kara, ortoreksiya nervoza denilen bu sorunun gün geçtikçe yaygınlaştığını belirtiyor. Takıntıya meyili olan, yaptığı iş/sosyal çevre dolayısıyla belirli bir görüntü veya kiloda kalması gerektiği düşünülen veya diyetle fazlaca ilgili kişilerin bu konudaki riskinin daha fazla olduğunu hatırlatan Uzm. Kl. Psk. Kara, bu durumu yaşayan kişilerde görülen belirtileri şöyle sıralıyor:

  • Sağlıklı/sağlıksız beslenme konusunda günlük yaşamlarını etkileyecek düzeyde düşünme,
  • Bu sebepten sosyalleşmekten, seyahate çıkmaktan ve buna benzer aktivitelerden kaçınma,
  • Belirli grup besin alımı sebebiyle beslenme dengesinin bozulması/fiziksel sağlığın bozulması,
  • Kalori kısıtlaması sebebiyle olmayan, sağlıklı beslenme takıntısı sebebiyle ciddi miktarda kilo verme,
  • Sağlıklı beslenme konusunda yiyecekleri planlarken, alışveriş yaparken çok fazla zaman harcama,
  • Sağlıklı beslenme kategorisinde hissetmediği bir besin aldığında yüksek düzeyde suçluluk hissetme.

“TTB İnsan Hakları İhlalleri Hekim Tutum Belgesi” Yeniden Paylaşıldı!

Posted: 29 Jun 2022 01:10 AM PDT

Son günlerde hızla artan cezaevlerinde hak ihlalleri başvuruları üzerine TTB, “İnsan Hakları İhlalleri ile İlgili Hekim Tutum Belgesi”ni yeniden paylaştı.

 

TTB İnsan Hakları İhlalleri Hekim Tutum Belgesi’ni yeniden paylaştı. Türk Tabipleri Birliği (TTB); cezaevlerinden gelen şikayetlerin ve kişilerin gözaltı muayenelerinde yaşadıkları sorunlara dair başvuruların son dönemde artması üzerine "İnsan Hakları İhlalleri ile İlgili Hekim Tutum Belgesi"ni güncelledi. Güncellenmiş tutum belgesi, 27 Haziran 2022 günü hem Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü'ne gönderildi hem de illerdeki başhekimlikler ve cezaevi müdürleri ile paylaşılması için tabip odalarına iletildi.

Kelepçeli muayene zorlaması, kolluğun muayene sırasında içeride bulunma ısrarı, muayenelerin tüm aşamalarının gerçekleştirilmemesi, adli muayene formlarında yakınmaların yer almaması, ruhsal değerlendirmenin yapılmaması ve beden muayenesi ile sistem muayenelerinde bulguların yeterli düzeyde tanımlanmaması gibi şikayetlerin sıralandığı yazıda "Sağlık hizmetlerine erişim ve yaşam hakkı, mahpuslar için de en temel haktır. Bu nedenle cezaevinde bulunan tutuklu ve hükümlülerin de sağlık hizmetlerine erişim ve yaşam haklarının korunması tüm hukuk devletlerinde yasal güvence altındadır ve bu hakkın korunması için gerekli önlemlerin alınması devletlerin sorumluluğundadır. Cezaevine girmiş bir kişi alıkonulma nedeni ne olursa olsun, sağlık hizmetlerine erişim ve yaşam hakkından mahrum bırakılmamalıdır. TTB olarak herkesin her koşulda başta sağlık hakkı olmak üzere insan olmaktan kaynaklanan haklarını savunuyor, hak ihlalleri ve kötü muameleye karşı mücadelemizi sürdürüyoruz" diye ifade edildi.

“Aile Hekimliği Ceza Yönetmeliği İptal Edilsin”

Posted: 29 Jun 2022 12:57 AM PDT

"Aile Hekimliği Ceza Yönetmeliği İptal Edilsin"

30 Haziran 2021 tarihinde yayımlanan Aile Hekimliği Sözleşme ve Ödeme Yönetmeliği'nin Aile Sağlığı Merkezi (ASM) sözleşme fesihleri karşısında; Türk Tabipleri Birliği (TTB) ve sağlık örgütleri  bir yıldır mücadele sürdürüyor.

 

 

TTB "Aile Hekimliği Ceza Yönetmeliği" olarak adlandırdığımız sözleşme yönetmeliği gerekçe gösterilerek aile hekimlerine uygulanan haksız ve hukuksuz sözleşme fesihlerine, mücadelemizle defalarca engel olduk.” dedi. “ASM sağlık çalışanlarına karşı baskı ve tehdit aracı olarak kullanılmaktadır” diyen TTB,”Ceza yönetmeliği ile birlikte çıkan ve hastalık yönetimi platformu olarak anılan uygulama halen ASM sağlık çalışanlarına karşı baskı ve tehdit aracı olarak kullanılmaktadır. Sağlık emek örgütleriyle birlikte sözleşmenin iptali yönündeki taleplerimiz bir yıldır Sağlık Bakanlığı tarafından görmezden gelinmektedir.”diye ifade etti.

"Aile Hekimliği Ceza Yönetmeliği İptal Edilsin"

“Mücadelemiz, Ceza Yönetmeliği İptal Edilene Dek Sürecek”

TTB, “TBB tabip odalarımız ve TTB Aile Hekimliği Kolu olarak ceza yönetmeliğinin iptali için bir yıldır kararlıkla verdiğimiz mücadele, ceza yönetmeliği iptal edilene dek sürdürülecektir. Yönetmeliğin yayımlandığı 30 Haziran 2022'de odalarımızda basın açıklamaları yapacak ve sağlık örgütleriyle birlikte Sağlık Bakanlığı önünde olacağız. Ayrıca ceza yönetmeliğinin iptali talebiyle iş bırakma dâhil her türlü eylem etkinliği desteklediğimizi bir kez daha hatırlatmak isteriz. Toplumun sağlık hakkını korumak amacıyla birinci basamak koruyucu sağlık hizmetlerinin kâr amacıyla değil, toplum yararına sunulması ve ekip anlayışıyla çalışanların haklarını kazanması için mücadeleden vazgeçmeyeceğiz.” diye konuştu.

Gebelik Müjdesi PRP Tedavisi ile Mümkün Oluyor!

Posted: 29 Jun 2022 12:45 AM PDT

Gebelik Müjdesi PRP Tedavisi ile Mümkün Oluyor!

Kadınlarda ilerleyen yaş ile birlikte gebelik elde edebilmek için önemli kriterler arasında yerini alan yumurta rezervinin azalması, çocuk sahibi olmak isteyen kadınları umutsuzluğa sürüklüyor.

 

Yaşa bağlı olarak azalan yumurta rezervi ise 35 yaşından sonra tüp bebek tedavisi gören hastalarında başarı oranının azalmasına neden oluyor. Tüp bebek yöntemi ile çocuk sahibi olmak isteyen ancak yumurta yetersizliği yaşayan kadınlarda sıklıkla uygulanan PRP yöntemi hakkında bilgi veren Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Prof. Dr. Yücel Karaman, "Özellikle AMH değerinin düştüğü, FSH değerinin arttığı, ilaçlara olumlu yanıt vermeyen ve ileri yaşta olmakla beraber yumurta rezervi düşük olan kadınlar için uyguladığımız bir tedavidir. Yumurta yetmezliği yaşayan ya da birçok kez tüp bebek tedavisi denemiş ancak olumlu sonuç alamayan hastalara PRP umut ışığı oluyor" dedi.  Birçok ailenin bebek sahibi olma şansını artıran tüp bebek tedavisindeki başarı oranı anne adayının yumurta sayısı ve kalitesiyle de doğru orantılı. Yaşa bağlı olarak azalan yumurta rezervi 35 yaşından sonra tüp bebek tedavisi gören hastalarında başarı oranının azalmasına neden oluyor. Bu yüzden doğal yollarla ya da tüp bebek tedavisi ile gebelik elde etmek için en önemli kriterlerin başında kadındaki yumurtalık rezervi ile yumurta kalitesi geliyor. 

Kendiliğinden Gebelik Gelişebiliyor!

Yumurta kalitesi ve rezervi düşük kadınlarda uygulanması gereken bir yöntem olduğunu belirten Yücel Karaman, "İlerleyen yaş ile birlikte kadınlardaki yumurta rezervi azalmaya başlıyor. PRP tedavisi over rezervi ve rahim içi zarının duvarıyla ilişkili diyebiliriz. Kimi zaman ileri yaşla olmak beraber genç yaştaki kadınlarda da yumurtalık rezervi azabiliyor. Tedavi genellikle ilerleyen yaşla birlikte gebelik elde edememiş kadınlarda uygulanabilmesinin yanı sıra erken menopoza bağlı olarak da yumurta kalitesi azalmaya başlayan hastalara da uygulanabiliyor. Bu yüzden ilerleyen yaşla birlikte yumurta sayısı azalan kadınlara uygulanan PRP ile gebelik şansı artırılabilmektedir.  Tedavi sonrasında kendiliğinden gebelik gelişebiliyor" diye konuştu.

Gebelik Müjdesi PRP Tedavisi ile Mümkün Oluyor!

Yumurtalığa Prp İşlemi Nasıl Uygulanıyor?

Acısız ve ağrısız bir tedavi yöntemi olduğunun altını çizen Karaman, "PRP yönteminde hastadan alınan kan ile PRP hazırlanıyor ve yumurtalık dokusuna, vajinal ultarason eşlinde küçük bir iğne yardımı ile yumurtalıklara enjekte edilerek uygulanıyor.  Tüp bebek tedavisinde PRP işlemi kendi içerisinde ikiye ayrılıyor. Endometial PRP; endometrium yani embriyonun kurulacağı rahim içi zarının ince kaldığı hastalarda uygulanan bir PRP işlemidir. Ovarian PRP ise kadınlardaki yumurta sayısını ve yumurta kalitesini artırmak için uygulanan bir işlemdir" dedi.

Başarı Oranı için Hasta Seçimi Önemli!

Her hasta için kişiye özel tedavi şekli olması gerektiğini belirten Karaman, "Özellikle tüp bebek tedavisinde kişiye özel bir tedavi yöntemi seçilmesi başarı oranının sağlamasında önem taşıyor. Çünkü her hastanın gebelik elde edememe problemi farklılık gösteriyor. Bu yüzden PRP tedavisinde; AMH değeri düşük, 35 yaş üzeri yumurta sayısı ve kalitesi azalmış, erken menopoz belirtileri olan hastalarda sıklıkla uyguluyoruz. Özellikle yumurta rezervinin arttığını gözlemlediğimiz hastalarda sağlıklı gebelikler elde ediyoruz" diye belirtti.

İdari İzin Günlerinde Çalışanlara Nöbet Ücreti Ödenecek Mi?

Posted: 29 Jun 2022 12:33 AM PDT

İdari İzin Günlerinde Çalışanlara Nöbet Ücreti Ödenecek Mi?

Sağlık-Sen Genel Başkanı Semih Durmuş, bayram tatilinin 9 güne çıktığını hatırlattı ve,”Sağlık emekçilerine nöbet ücreti ödenecektir" dedi.  

 

Sağlık-Sen Genel Başkanı Semih Durmuş bayram tatilinin 9 güne çıktığını hatırlatarak , "Toplu sözleşmeye göre, çalışanların idari izinli sayılacağı 13-14 Temmuz günleri ve arife günü öğleden sonra çalışan sağlık emekçilerine nöbet ücreti ödenecektir" dedi. Kabine Toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan tarafından bayram tatilinin 9 güne çıkarıldığına dikkat çeken Genel Başkan Durmuş, 13-14 Temmuz günleri ile arife günü öğleden sonra sağlık çalışanlarının idari izinli sayılacağını kaydetti.

İdari İzin Günlerinde Çalışanlara Nöbet Ücreti Ödenecek Mi?

Durmuş, "6. Dönem Toplu Sözleşme kazanımımıza göre, idari izinlerde görev yapan sağlık çalışanlarına nöbet izni veya nöbet ücreti ile dini ve resmi bayramlarda yüzde 25 artırımlı nöbet ücreti verilmesi gerekmektedir. Bir sağlık çalışanının Temmuz ayı içeresinde aktif çalışma saati 168 saattir. Kurban Bayramı tatilinin bu ay içeresinde yer almasıyla birlikte sağlık çalışanları 43 saat resmi veya idari izinli sayılacaktır. Bu bağlamda Kurban Bayramı tatiliyle birlikte 13-14 Temmuz günleri ve arife günü öğleden sonra çalışanlar için nöbet ücreti ödeneceği açıktır” diye konuştu.

"Bu Konu Tartışmaya Açık Değildir"

Durmuş, konunun 6. Dönem Toplu Sözleşme metninin ilgili maddesinde açıkça belirtildiğine ve bu kazanımın tartışmaya açık olmadığına vurgu yaptı ve idarecilerin bu konuya hassasiyetle yaklaşması gerektiği uyarısında bulundu. Toplu Sözleşmenin İdari İzinlerde Nöbet Ücreti Başlıklı 44. Maddesini hatırlatan Durmuş, “657 sayılı Kanunun ek 33 üncü maddesi kapsamında sayılan yerlerde resmi ve bayram tatili sebebiyle verilen genel idari izin günlerinde fiilen görev yapanlara çalıştıkları süre ile orantılı olarak izin kullandırılır. İzin kullandırılmasının mümkün olmaması halinde ise bu çalışılan süreler karşılığında ilgililere 657 sayılı Kanunun ek 33 üncü maddesi kapsamında nöbet ücreti ödenir" denmektedir. Bu hükümden hareketle idarece verilen ve adına idari izin denilen önümüzdeki bayram tatiline denk gelen 13-14 Temmuz günleri ve arife gününe denk gelen toplam 3 saat için nöbet ücreti ödeneceği açıktır. Bu minvalde nöbet kapsamında değerlendirilen ve ücreti ödenen günlerin de aylık çalışma saatinden düşülmesi gerekmektedir.” diye konuştu.

Post a Comment

Previous Post Next Post